Regulamin DATA-COM

by Admin Właściciel, Inwestor

Posted on Maj 25, 2018 01:00 przed południem

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez DATA-COM Piotr Data z/s w Rzeszowie, przy ul. prof. A. Krzyżanowskiego 28/24 zwanego dalej Dostawcą Usług. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania Usług telekomunikacyjnych przez Dostawcę Usług i składa się z następujących części: §1...

Continue Reading

Prawa konsumenta

by Admin Właściciel, Inwestor

Posted on Lipiec 21, 2015 11:24 przed południem

INFORMACJE Z ART. 12 USTAWY Z 30 MAJA 2014 O PRAWACH KONSUMENTA     Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w przepisach art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), dalej Ustawa, informuję iż: 1)    ...

Continue Reading