Promocja dodatkowe rabaty

by Admin Właściciel, Inwestor

Posted on Marzec 12, 2017 01:12 po południu

REGULAMIN PROMOCJI „DODATKOWE RABATY”   §1 Postanowienia ogólne   1. Organizatorem promocji „Dodatkowe Rabaty” zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu- Promocją, jest Piotr Data prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DATA-COM Piotr Data z siedzibą w Rzeszowie przy...

Continue Reading