Główna zawartość

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO w zł (PLN) i zawierają 23% podatek VAT

Faktury wystawiane są z 7 dniowym terminem płatności po wykonaniu usługi i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego

Zamówienia na usługi przyjmowane są po telefonicznym kontakcie z BOK i uzgodnieniu zakresu prac lub przez techników dokonujących naprawy w lokalizacji Klienta
PŁATNA USŁUGA SERWISOWA

Opłata


Rekonfiguracja komputera i/lub rekonfiguracja routera, w tym po zresetowaniu

30


Instalacja sterowników na sprzęcie Abonenta

30


Odzyskania hasła do WIFI i/lub do Routera, połączenie sprzętu Abonenta z routerem

30


Odczytanie i zamiana adresu MAC /dla nowego sprzętu Abonenta/

30


Naprawa oprogramowania anteny po przepięciu

50


Wymiana uszkodzonego zasilacza

50


Przeniesienie usługi do innej lokalizacji Abonenta

100


Naprawa uszkodzonego kabla (do 5m)i/lub końcówki RJ45, w przypadku większej długości dodatkowo 2PLN za 1mb

30


Wymiana anteny uszkodzonej w wyniku przepięcia

50


Wymiana routera uszkodzonego w wyniku przepięcia

30


Przeniesienie anteny ze względu na przyrost drzew/budowa nowego budynku

50


Wymiana uszkodzonego patchcorda światłowodowego

30


Naprawa uszkodzonego gniazda światłowodowego

50


Naprawa uszkodzonego przyłącza światłowodowego

100


Wymiana uszkodzonej końcówki GPON

50


Konfiguracja dodatkowego sprzętu Abonenta (np. smart TV/rejestrator/kamera/router)

50


Demontaż sprzętu

50


Inne dodatkowe usługi nieopisane w w/w tabeli za każdą godzinę pracy serwisu

40
INSTALACJA DODATKOWEGO SPRZĘTU

Opłata


Instalacja dodatkowego routera z konfiguracją

100


Wymiana anteny odbiorczej (zmiana standardu na wyższy)

50


Zmiana standardu z RADIO/LAN/GPON na standard RADIO/LAN/GPON

100


NIEUZASADNIONE WEZWANIE SERWISU

Opłata


Źle podłączone urządzenie abonenckie

50


Wyłączenie informacji o braku płatności w lokalu Abonenta (zaległa płatność)

30

  1.  

Wyłączona karta WIFI

30


Przywrócenie dostępu do Internetu ograniczonego działaniem programu antywirusowego

30


Potwierdzenie prędkości Internetu zgodnej z umową dostarczanej do lokalu Abonenta (problem ze słabym sygnałem lub dużą ilością zakłóceń WIFI w paśmie 2,4 Ghz)

30


BEZPŁATNA USŁUGA SERWISOWA


Naprawa awarii sieci szkieletowej


Nieprawidłowe działanie nadajnika/sieci dystrybucyjnej


Aktualizacja wpisów w systemie kolejkowania


Przestawienie anteny Abonenta do innego punktu dystrybucyjnego


Aktualizacja oprogramowania anteny


PŁATNE USŁUGI INFORMATYCZNE


Usługi dotyczące oprogramowania i sprzętu w zależności od zakresu prac


Wykonanie sieci wewnętrznej w domu/biurze/firmie w zależności od zakresu prac i materiału

mamy również możliwość wykonywania indywidualnych zleceń


Główna zawartość niżej