Główna zawartość

Dla tych co chcą przepisać umowę...

CESJA UMOWY:

  • Jeżeli z jakiś powodów jesteś zmuszony to opuszczenia lokalu a wiąże Cie z nami umowa, możesz przenieść swoje obowiązki na inną osobę
  • Cedent - przekazujący prawa i obowiązki
  • Cesjonariusz - przejmujący prawa i obowiązki
  • Zawarcie cesji umowy jest możliwe w przypadku niezalegania przez Cedenta z płatnościami.

Główna zawartość niżej
00 Hours
00 Minutes
00 Seconds
Załączniki do pobrania w formie PDF: