Główna zawartość

o promocji:

We wrześniu studenci wracają do miast, w których studiują i ważnym kryterium przy wyborze mieszkań do wynajęcia jest oferta dostawcy usług w danej lokalizacji.

Nie wiesz ile miesięcy będziesz mieszkał w wynajętym mieszkaniu, nie chcesz wiązać się ofertą na czas okreśolny zapraszamy do skorzystania z promocji "Dla studenta - bez okresu zobowiązania".

Pamiętaj tylko, żeby odpowiednio wcześniej przed wyprowadzką wypowiedzieć umowę.

u nas promocje się łączą:

Jeżeli Twoi znajomi/sąsiedzi też szukają dobrego neta - skorzystajcie z promocji "Zakabluj sąsiada". 

Pamiętaj: będziesz miał tyle miesięcy po 1,23zł ilu znajomych polecisz!

Nie czekaj zamów już teraz

Najczęstsze pytania:

  1. Regulamin Promocji jest integralną częścią zawieranej z Uczestnikiem Promocji umowy.
  2. Regulamin Promocji dostępny jest w u Operatora, a także jest przekazywany nieodpłatnie przez Operatora na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa oraz na każde żądanie Uczestnika Promocji na piśmie na wskazany przez Uczestnika Promocji adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.
  3. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej na warunkach Promocji na osoby trzecie przez Uczestnika Promocji jest niedopuszczalne.
  4. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 17.09.2019 r.
Główna zawartość niżej
Załączniki do pobrania w formie PDF: