Główna zawartość

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

przez DATA-COM Piotr Data z/s w Rzeszowie, przy ul. prof. A. Krzyżanowskiego 28/24 zwanego dalej Dostawcą Usług.

Regulamin określa zakres i warunki wykonywania Usług telekomunikacyjnych przez Dostawcę Usług i składa się z następujących części:


Główna zawartość niżej
Załączniki do pobrania w formie PDF: