Faktury wystawiane są z 14 dniowym terminem płatności po wykonaniu usługi i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego
Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO    w zł (PLN) i zawierają 23% podatek VAT
Zamówienia na usługi przyjmowane są po telefonicznym kontakcie z BOK i uzgodnieniu zakresu prac lub przez techników dokonujących naprawy w lokalizacji Klienta

PŁATNA USŁUGA SERWISOWA

Opłata

Rekonfiguracja komputera i/lub rekonfiguracja routera, w tym po zresetowaniu

50

Instalacja sterowników na sprzęcie Abonenta

50

Odzyskania hasła do WIFI i/lub do Routera, połączenie sprzętu Abonenta z routerem

50

Odczytanie i zamiana adresu MAC /dla nowego sprzętu Abonenta/

50

Naprawa oprogramowania anteny po przepięciu

50

Wymiana uszkodzonego zasilacza

50

Przeniesienie usługi do innej lokalizacji Abonenta

100

Naprawa uszkodzonego kabla (do 5m)i/lub końcówki RJ45, w przypadku większej długości dodatkowo 2PLN za 1mb

50

Wymiana anteny uszkodzonej w wyniku przepięcia

50

Wymiana routera uszkodzonego w wyniku przepięcia

250

Przeniesienie anteny ze względu na przyrost drzew/budowa nowego budynku

50

Wymiana uszkodzonego patchcorda światłowodowego

100

Naprawa uszkodzonego gniazda światłowodowego

100

Naprawa uszkodzonego przyłącza światłowodowego

100

Wymiana uszkodzonej końcówki GPON

250

Konfiguracja dodatkowego sprzętu Abonenta (np. smart TV/rejestrator/kamera/router)

50

Demontaż sprzętu

50

Inne dodatkowe usługi nieopisane w w/w tabeli za każdą godzinę pracy serwisu

40

INSTALACJA DODATKOWEGO SPRZĘTU

Opłata

Instalacja dodatkowego routera z konfiguracją

100

Wymiana anteny odbiorczej (zmiana standardu na wyższy)

150

Zmiana standardu z RADIO/LAN/GPON na standard RADIO/LAN/GPON

100

NIEUZASADNIONE WEZWANIE SERWISU

Opłata

Źle podłączone urządzenie abonenckie

50

Wyłączenie informacji o braku płatności w lokalu Abonenta (zaległa płatność)

50

Wyłączona karta WIFI

50

Przywrócenie dostępu do Internetu ograniczonego działaniem programu antywirusowego

50

Potwierdzenie prędkości Internetu zgodnej z umową dostarczanej do lokalu Abonenta (problem ze słabym sygnałem lub dużą ilością zakłóceń WIFI w paśmie 2,4 Ghz)

50

BEZPŁATNA USŁUGA SERWISOWA

Naprawa awarii sieci szkieletowej

Nieprawidłowe działanie nadajnika/sieci dystrybucyjnej

Aktualizacja wpisów w systemie kolejkowania

Przestawienie anteny Abonenta do innego punktu dystrybucyjnego

Aktualizacja oprogramowania anteny

PŁATNE USŁUGI INFORMATYCZNE

1.

Usługi dotyczące oprogramowania i sprzętu w zależności od zakresu prac

2.

Wykonanie sieci wewnętrznej w domu/biurze/firmie w zależności od zakresu prac i materiału

Ceny usług ustalane indywidualnie z Klientem