Faktury wystawiane są z 14 dniowym terminem płatności po wykonaniu usługi i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego
Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO    w zł (PLN) i zawierają 23% podatek VAT
Zamówienia na usługi przyjmowane są po telefonicznym kontakcie z BOK i uzgodnieniu zakresu prac lub przez techników dokonujących naprawy w lokalizacji Klienta

Stała opłata za wizytę serwisu - 30zł brutto (plus dodatkowe koszty naprawy zgodne z cennikiem)

INSTALACJA DODATKOWEGO SPRZĘTU

Opłata


Instalacja dodatkowego routera z konfiguracją

100


Wymiana anteny odbiorczej (zmiana standardu na wyższy)

150


Zmiana standardu z RADIO/LAN/GPON na standard RADIO/LAN/GPON

100


PŁATNA USŁUGA SERWISOWA

Opłata


Rekonfiguracja komputera i/lub rekonfiguracja routera, w tym po zresetowaniu

50


Instalacja sterowników na sprzęcie Abonenta

50


Odzyskania hasła do WIFI i/lub do Routera, połączenie sprzętu Abonenta z routerem

50


Odczytanie i zamiana adresu MAC /dla nowego sprzętu Abonenta/

50


Naprawa oprogramowania anteny po przepięciu

50


Wymiana uszkodzonego zasilacza

50


Przeniesienie usługi do innej lokalizacji Abonenta

100


Naprawa uszkodzonego kabla (do 5m)i/lub końcówki RJ45, w przypadku większej długości dodatkowo 2PLN za 1mb

50


Wymiana anteny uszkodzonej w wyniku przepięcia

50


Wymiana routera uszkodzonego w wyniku przepięcia

250


Przeniesienie anteny ze względu na przyrost drzew/budowa nowego budynku

50


Wymiana uszkodzonego patchcorda światłowodowego

100


Naprawa uszkodzonego gniazda światłowodowego

100


Naprawa uszkodzonego przyłącza światłowodowego

100


Wymiana uszkodzonej końcówki GPON

250


Konfiguracja dodatkowego sprzętu Abonenta (np. smart TV/rejestrator/kamera/router)

50


Demontaż sprzętu

50


Inne dodatkowe usługi nieopisane w w/w tabeli za każdą godzinę pracy serwisu

40


NIEUZASADNIONE WEZWANIE SERWISU

Opłata


Źle podłączone urządzenie abonenckie

50


Wyłączenie informacji o braku płatności w lokalu Abonenta (zaległa płatność)

50


Wyłączona karta WIFI

50


Przywrócenie dostępu do Internetu ograniczonego działaniem programu antywirusowego

50


Potwierdzenie prędkości Internetu zgodnej z umową dostarczanej do lokalu Abonenta (problem ze słabym sygnałem lub dużą ilością zakłóceń WIFI w paśmie 2,4 Ghz)

50

BEZPŁATNA USŁUGA SERWISOWA


Naprawa awarii sieci szkieletowej


Nieprawidłowe działanie nadajnika/sieci dystrybucyjnej


Aktualizacja wpisów w systemie kolejkowania


Przestawienie anteny Abonenta do innego punktu dystrybucyjnego


Aktualizacja oprogramowania anteny


PŁATNE USŁUGI INFORMATYCZNE

1.

Usługi dotyczące oprogramowania i sprzętu w zależności od zakresu prac

2.

Wykonanie sieci wewnętrznej w domu/biurze/firmie w zależności od zakresu prac i materiału

Ceny usług ustalane indywidualnie z Klientem

Cesja uprawnień do korzystania z łącza od dotychczasowego Abonenta

Opłata jednorazowa - 50 zł