Wzór umowy DATA-COM

by Admin Właściciel, Inwestor

Posted on Maj 25, 2018 02:32 przed południem

Umowa o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu zawarta w dniu ........................................... pomiędzy Piotrem Data prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą DATA-COM Piotr Data z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Krzyżanowskiego 28/24, NIP 813-333-18-17, RPT 7677, e-mail: info@d-com....

Continue Reading

Regulamin DATA-COM

by Admin Właściciel, Inwestor

Posted on Maj 25, 2018 01:00 przed południem

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez DATA-COM Piotr Data z/s w Rzeszowie, przy ul. prof. A. Krzyżanowskiego 28/24 zwanego dalej Dostawcą Usług. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania Usług telekomunikacyjnych przez Dostawcę Usług i składa się z następujących części: §1...

Continue Reading

Cesja umowy

by Admin Właściciel, Inwestor

Posted on Sierpień 02, 2015 08:28 po południu

Cesja umowy Abonenckiej       Dane Osobowe Cedenta:   Imię i nazwisko / Nazwa firmy   Seria i nr dowodu osobistego / NIP (w przypadku firmy)       Adres...

Continue Reading

Oświadczenia i wnioski Abonenta

by Admin Właściciel, Inwestor

Posted on Lipiec 21, 2015 11:35 przed południem

Załącznik nr 3   OŚWIADCZENIA I WNIOSKI ABONENTA   Abonent oświadcza, iż przed zawarciem Umowy q otrzymał (i zapoznał się oraz zaakceptował)  / q nie otrzymał (i nie zaakceptował) wzorce:   q Umowy, q  Protokołu przekazania sprzętu q ...

Continue Reading

Protokół przekazania sprzętu

by Admin Właściciel, Inwestor

Posted on Lipiec 21, 2015 11:32 przed południem

Załącznik nr 1 Protokół przekazania sprzętu Dnia ....................................... dokonano przekazania sprzętu o następujących parametrach:   Nazwa Opis Numer seryjny      ...

Continue Reading

Formularz odstąpienia od umowy

by Admin Właściciel, Inwestor

Posted on Lipiec 21, 2015 11:30 przed południem

    FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM/NA ODLEGŁOŚĆ (formularz ten należy wypełnić i odesłać na poniższy adres Dostawcy usług tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni, ze skutkami opisanymi poniżej)...

Continue Reading

Zagrożenia i sposoby ochrony

by Admin Właściciel, Inwestor

Posted on Lipiec 21, 2015 11:30 przed południem

I. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI Korzystanie z usług telekomunikacyjnych, oprócz niewątpliwych korzyści wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Do największych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług dostępu do sieci Internet należy działalność podmiotów (przestępców) wykorzystujących...

Continue Reading

Prawa konsumenta

by Admin Właściciel, Inwestor

Posted on Lipiec 21, 2015 11:24 przed południem

INFORMACJE Z ART. 12 USTAWY Z 30 MAJA 2014 O PRAWACH KONSUMENTA     Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w przepisach art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), dalej Ustawa, informuję iż: 1)    ...

Continue Reading