Przestępcy Internetowi próbują instalować na komputerach użytkowników sieci internetowej oprogramowanie, które może niszczyć zgromadzone dane, jak również wykradać poufne informacje, co prowadzić może nie tylko do strat finansowych, ale dodatkowo służyć przestępcom jako podstawa szantażu. Dodatkowo istotnym zagrożeniem jest wykradanie danych chronionych prawem autorskim. Z uwagi na fakt, iż najczęstszym sposobem rozprowadzania nielegalnego oprogramowania jest poczta e-mail, zalecamy nie otwierać wiadomości od nieznanych nadawców oraz zawierających wzbudzające podejrzenia załączników. Rekomendujemy ponadto, instalację programów antywirusowych w znaczącym stopniu poprawiających bezpieczeństwo korzystania z sieci Internet. Kolejnym niebezpieczeństwem, jest możliwość naruszenia praw autorskich przez samych użytkowników. Przestępcy Internetowi rozpowszechniają w sieci Internet dokumenty i utwory chronione prawem autorskim. Użytkownicy korzystający z nielegalnych plików lub kupujący nielegalnego oprogramowania dopuszczają się przestępstwa, za co grozi odpowiedzialność karna. Następnym zagrożeniem ze strony przestępców jest możliwość wykorzystania danych Użytkowników w celu podszycia się pod ich, co w znaczący sposób może wpłynąć na ich życie i reputację.

Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę, że inne osoby korzystające z sieci mogą, przeświadczeni o anonimowości swoich czynów w wirtualnym świecie, dopuszczać się pomówień, zniesławień, a nawet tworzenia materiałów dyskredytujących innych użytkowników sieci Internet. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia, jakie sieć Internet niesie dla dzieci. Każdy użytkownik sieci jest narażony na niechciane treści, szczególnie na materiały pornograficzne, zawierające przemoc, nawołujące do nienawiści, ksenofobii, rasizmu, popełniania różnego rodzaju przestępstw, zachęcające do hazardu. Wskazane wyżej treści są szczególnie niebezpieczne dla kształtujących się dopiero umysłów dzieci i młodzieży, dlatego zalecamy rodzicom, aby zwracali szczególną uwagę na treści przeglądane przez ich podopiecznych. Poważnym zagrożeniem dla dzieci korzystających z Internetu jest działalność pedofilii, którzy wykorzystując naiwność najmłodszych użytkowników sieci, nawiązują z nimi kontakty za pośrednictwem Internetu, próbując wykorzystać ich w świecie rzeczywistym. Zalecamy zwracać szczególną uwagę na osoby, z którymi kontaktują się dzieci, jak również na miejsca, w których się z nimi spotykają. Kolejnym zagrożeniem, które dotyczy użytkowników, jest działalność różnego sekt, które stosując techniki manipulacji i wpływu mogą doprowadzić swoich członków do niekorzystnego rozporządzania mieniem.

W trosce o ochronę bezpieczeństwa, prywatności oraz danych osobowych Użytkowników dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć ich interesy. Dostęp do danych użytkowników posiadają tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy dokonujący czynności związanych ze świadczonymi przez nas usługami. Wszelkie dane naszych Klientów oraz hasła dostępu do tych danych dostępne są za pomocą szyfrowanych połączeń zabezpieczonych certyfikatem.

Nie udzielamy danych użytkowników żadnym podmiotom trzecim, a dane przez nas posiadane przetwarzamy tylko i wyłącznie w celach związanych ze świadczonymi przez nas usługami. Dane zabezpieczone są specjalistycznym programowaniem, które praktycznie uniemożliwia ich przejęcie przez osoby trzecie, jak również zmianę ich treści przez osoby nieuprawnione.

Ze względów bezpieczeństwa nie możemy wspominać o większości skomplikowanych metod i systemów stosowanych przez nas do ochrony bezpieczeństwa, prywatności oraz danych osobowych użytkowników.

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników, zalecamy odpowiednie, minimalizujące ryzyko negatywnych skutków, korzystanie z sieci Internet zgodnie z rekomendacjami określonymi na początku dokumentu.

Sposoby ochrony bezpieczeństwa,

prywatności,

danych osobowych

Zagrożenia związane ze świadczonymi usługami

Do największych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług dostępu do sieci Internet należy działalność podmiotów (przestępców) wykorzystujących możliwości, jakie niosą za sobą usługi telekomunikacyjne. Użytkownicy sieci Internet korzystający z usług bankowości internetowej narażeni są na kradzież haseł i numerów kart kredytowych, co może skutkować całkowitą lub częściową utratą środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a nawet doprowadzić do zaciągnięcia przez przestępców zobowiązań finansowych na koszt niczego nieświadomych użytkowników.

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wyżej wskazanych zjawisk zalecamy naszym Abonentom częste zmiany haseł dostępu do stron bankowych, jak i innych witryn internetowych, z których korzystają, tworzenie haseł długich, zawierających duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne takie jak ‘;</{}][, których przestępca nie będzie mógł się domyślić oraz niezapisywanie ich, aby nie zostały wykradzione.

Zalecamy również z należytą ostrożnością korzystać z portali społecznościowych. Zamieszczone w nich dane (przez samych użytkowników) mogą stanowić kopalnię wiedzy na temat samego abonenta. Internet ułatwia poznawanie nowych ludzi, jednakże użytkownicy nigdy nie mają pewności, kto znajduję się po drugiej stronie sieci. Osoby poznawane za pośrednictwem Internetu mogą okazać się groźnymi przestępcami, co jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, dlatego zalecamy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z ludźmi poznanymi przez Internet.

Kolejnym zagrożeniem dla Użytkowników jest ryzyko zakupu rzeczy pochodzących z kradzieży, jak również nielegalnych w Rzeczpospolitej Polsce, w tym narkotyków. Zalecamy, żeby sprawdzać sklepy internetowe, z których korzystamy oraz osoby, od których kupujemy. W tym celu pomocne są fora internetowe, dzięki którym możemy poznać opinię o naszych kontrahentach.

Poważnym zagrożeniem dla zdrowia psychicznego, jakie wiąże się z korzystaniem z naszych usług, jest ryzyko uzależnienia się od Internetu. Nadmierne korzystanie z Internetu może skutkować zaniedbywaniem swojego zdrowia oraz niewypełnianiem swoich obowiązków przez użytkowników sieci.