Treści wszystkich naszych dokumentów

mamy opublikowane na naszej stronie firmowej w sposób łatwy do wyszukania.

Nie tracimy Twojego cennego czasu - umowę możemy podpisać w Twojej lokalizacji, nasi technicy podczas montażu dostarczą wszystkie niezbędne dokumenty - nie musisz wychodzić z domu - wystarczy jeden TELEFON do naszego biura, umawiamy się na dogodny dla Ciebie termin uruchomienia i cieszysz się naszym łączem w ciągu 1-2 dni roboczych od zgłoszenia.

Ręka podpisująca dokumenty piórem

 • Treść umowy

  Jeżeli jesteś osobą dokładną, chcesz przed podpisaniem umowy wszystko przeanalizować bądź nie lubisz podpisywać umów w "ciemno" - przeczytaj, przeanalizuj umowę oraz załączniki. W takiej samej formie otrzymasz dokumenty, oświadczenia i wnioski do podpisania w naszym biurze przy Paderewskiego 11b w Rzeszowie lub podpiszesz je, u siebie w domu w obecności naszych techników, którzy zweryfikują Twoją tożsamość z przedstawionym dowodem osobistym. Jeżeli natomiast reprezentujesz firmę, potrzebny będzie dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające, że jest osobą upoważnioną do podpisywania umowy w imieniu Spółki.
 • Cesja umowy

  Jeżeli z jakichś powodów jesteś zmuszony do opuszczenia lokalu a wiąże Cię z nami umowa, możesz przenieść swoje obowiązki na inną osobę Cedent - przekazujący prawa i obowiązki Cesjonariusz - przejmujący prawa i obowiązki Zawarcie cesji umowy jest możliwe w przypadku niezalegania przez Cedenta z płatnościami.
 • Regulamin świadczenia usług

  Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez DATA-COM Piotr Data z/s w Rzeszowie, przy ul. prof. A. Krzyżanowskiego 28/24, zwanego dalej Dostawcą Usług. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania Usług telekomunikacyjnych przez Dostawcę Usług i składa się z następujących części: Definicje, Warunki zawarcia Umowy...
 • Informacje o zagrożeniach

  Korzystanie z usług telekomunikacyjnych, oprócz niewątpliwych korzyści wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Każdemu odpowiedzialnemu internaucie polecamy zapoznać się z niniejszym dokumentem, aby chociaż w minimalnym stopniu być świadomym, jakie niebezpieczeństwa czekają na zwykłego człowieka, który chce tylko serfować po Internecie.
 • Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest unijnym aktem prawnym, który wiąże wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Rozporządzenie dotyczy zasad przetwarzania, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych