Opłata miesięczna za dostęp do Internetu od 29,99 zł miesięcznie

Tą ceną możemy się pochwalić. Od początku działalności nasz najniższy abonament wynosił niecałe 25 zł miesięcznie, mamy w ofercie oczywiście droższe i lepsze pakiety, ale staramy się, aby nasz tani Internet był dostępny dla każdego mieszkańca Rzeszowa i okolic. 

  1. Organizatorem promocji „Dodatkowe Rabaty” zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu- Promocją, jest Piotr Data prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DATA-COM Piotr Data z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Krzyżanowskiego 28/24, zwany dalej Dostawcą usług. 
  2. W Promocji mogą brać udział osoby, które nie posiadają zaległości w płatnościach wobec Dostawcy usług, i które w okresie obowiązywania Promocji zawrą lub przedłużą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na warunkach określonych wedle aktualnej oferty Dostawcy usług. 
  3. Promocja obowiązuje od 01.01.2021 do 31.12.2024 roku, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 poniżej.
  4. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania Promocji.
Kobieta w białej sukience