Drogi Kliencie DATA-COM!

Jesteśmy dumni, że wybrałeś naszą ofertę Internetu w Rzeszowie. Aby podziękować za Twoje zaufanie, przygotowaliśmy specjalną propozycję - promocję "Zakabluj sąsiada".

Jeśli polecić naszą usługę Internetu w Rzeszowie, otrzymasz aż dwa miesiące abonamentu, płacąc za każdy z nich jedynie symboliczną kwotę 1,23 zł! To jednak nie wszystko. Każda osoba, która do nas dołączy na Twoje polecenie i znajduje się w zasięgu naszej sieci, otrzyma pierwszy miesiąc abonamentu za jedyne 1,23 zł.

To doskonała okazja, aby podzielić się z innymi doskonałością naszego Internetu w Rzeszowie. Osoba, którą polecisz, nie musi być Twoim bezpośrednim sąsiadem - może to być ktoś z dowolnej części miasta, pod warunkiem że znajduje się w zasięgu naszej sieci.

Więcej informacji, szczegółów oraz regulamin promocji "Zakabluj sąsiada" znajdziesz poniżej.

Zacznij polecać już dzisiaj i ciesz się korzyściami płynącymi z tej oferty!

Ja niżej podpisany/a

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

                                                                (imię, nazwisko, miejsce instalacji usługi)

jako Abonent DATA-COM, (dalej: „Operator”), polecam Pana/Panią ___________________________________,

zam. ___________________________________________________, tel.:_____________________,

e-mail:_____________________ do korzystania z usługi dostępu do Internetu oferowanej przez Organizatora

promocji.

                                                                                                                          ________________                                                                                                 

                                                                                                                            Data, Podpis Abonenta 

[1]Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pana Piotra Datę prowadzącego działalność gospodarczą

pod firmą DATA-COM Piotr Data z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Krzyżanowskiego 28/24, NIP 813-333-18-17,

w celu:

  • Kontaktu ze mną poprzez telefon stacjonarny lub komórkowy, pocztę elektroniczną, w celu przedstawienia 
    oferty w oparciu o Regulamin promocji „Zakabluj sąsiada”.

Tak / Nie

  • Przygotowania i przesłania mi oferty świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących produktów i 
    usług oferowanych przez Organizatora promocji drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail, telefonu.

Tak / Nie

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być 
pracownicy lub osoby zajmujące się przygotowaniem ofert i pracownicy Biura Obsługi Klienta. Dane osobowe będą 
przetwarzane do czasu prezentacji oferty, a po tym czasie do momentu cofnięcia zgody. Mam prawo wycofania zgody 
w dowolnym momencie.

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Moje dane osobowe nie będą profilowane. Operator nie wyznaczył inspektora 
ochrony danych osobowych, zatem w przypadku spraw lub pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych będę 
kontaktował się z Piotrem Data prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą DATA-COM Piotr Data w Rzeszowie 
przy ul. Krzyżanowskiego 28/24, NIP 813-333-18-17, RPT 7677, adres Biura Obsługi Klienta (BOK): 35-328 Rzeszów, 
ul. Paderewskiego 11 b, listownie, telefonicznie  tel.: 501-318-014 lub poprzez e-mail: info@d-com.pl.

                                                                                                                          ________________                                                                                                 

                                                                                                                            Podpis Osoby Poleconej 

[1] Wypełnia Osoba Polecana.